House of premium african fabrics

Privacy verklaring

Privacy verklaring Jansenholland.com

5 augustus 2021

In deze privacy verklaring leggen wij van Jansenholland.com uit welke persoonlijke gegevens Jansenholland.com, haar onderdelen, (hierna te noemen Jansenholland, ‘Jansen Holland’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’) verzamelt en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden.
Jansenholland vindt het van belang om u op de hoogte stellen hoe wij deze persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren.
Alsmede leggen we hier uit welke persoonlijke gegevens dat zijn, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en als laatste hoe wij de bescherming van deze gegevens waarborgen en wat uw rechten zijn.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken komen voort uit de interactie die u heeft met jansenholland.com en/of haar onderdelen.
U interactie kan bestaan uit een bezoek aan onze webpagina jansenholland.com, door een aanschaf van onze producten via deze pagina, via marketingcommunicatie en via onze klantenservice.
Het kan hierbij gaan om contacten van bezoekers, klanten, zakelijke klanten, leveranciers/zakelijke partners.

Een zorgvuldige omgang van persoonlijke gegevens is van groot belang bij jansenholland.com
Alle persoonlijke gegevens worden door ons met nauwkeurigheid verwerkt en beveiligd.
Bij verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat wil zeggen:

 • Onze doeleinden duidelijk definiëren voordat wij persoonlijke gegevens verwerken;
 • Alleen persoonlijke gegevens verzamelen die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wanneer toestemming vereist is uw te allen tijde om toestemming vragen om deze persoonlijke gegevens de verwerken en te gebruiken
 • Alle passende beveiligingsmaatregelingen te nemen om uw gegevens te beschermen en dat tevens ook te eisen van derde partijen die in onze persoonlijke opdracht gegevens verwerken.
 • U te allen tijde uw recht te respecteren om u persoonlijke gegevens ter inzage te verschaffen, te laten corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welk doeleinde?

Jansenholland verzamelt persoonlijke gegevens om u te identificeren.
Als wij in deze privacyverklaring verwijzen naar persoonlijke gegevens, dan zijn dat gegevens die betrekking hebben op u, en enkel op u,  waarmee wij u direct of in combinatie met  andere gegevens van u  kunnen identificeren.

Aankoopgegevens
Via onze webshop kunt u producten kopen. Wanneer u een product koopt in onze webshop dan verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:

 • Facturatie- en leveringsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bestel- en facturatiegeschiedenis
 • Retour-informatie
 • Betalingsgegevens

Al deze gegevens gebruiken wij om u aankoop uit te voeren. De verwerking en het gebruik van deze gegevens is noodzakelijk ten einde de gesloten overeenkomst uit te voeren.

Markeringcommunicatie
Wij maken gebruik van marketingcommunicatie middelen om u op de hoogte te brengen van promotionele activiteiten. Wij bieden u de mogelijkheid om de toestemming na ontvangst van nieuwsberichten te allen tijde in te trekken via de daarvoor beschikbare link onder ieder nieuwsbericht dat u per e-mail van ons ontvangt. Uw email-adres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst voor nieuwsbericht ontvangers. Wij bewaren deze gegevens tot dat u dit opzegt. De verwerking van deze gegevens geschiedt alleen voor marketing en promotionele doeleinden en is gebaseerd op u toestemming.

Consumenten/klantenservice gegevens
Via het contactformulier, het speciale ‘wholesale aanvraagformulier’ op onze website of via de online WhatsApp knop kunt u vragen stellen of verzoeken doen. Hiervoor gebruiken wij u naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken en verwerken wij op basis van uw toestemming. De informatie bewaren wij totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Bijzondere persoonsgegevens
Jansenholland zal u nooit vragen naar bijzondere gegevens zoals geloofs- en politieke overtuiging, ras, gezondheid of anders.

Met welke partners/zakelijke relaties delen wij uw gegevens en waarom?
Jansenholland werkt samen met partners en zakelijke relatie die van ons de hierboven genoemde gegevens van ons kunnen ontvangen.

Enkel alleen de hieronder genoemde partners/zakelijke relaties geven wij u persoonlijke gegevens.
Elke ander bedrijf of instelling verschaffen nooit u persoonlijke gegevens.

U gegevens kunnen worden gedeeld door Jansenholland met:

 • Jansen Naninck BV, Jansenholland is onderdeel van Jansen Naninck BV (gevestigd Engelseweg 227, 5705 AE te Helmond, Nederland) ,voor de doelen beschreven in de privacyverklaring
 • Alle onderdelen die vallen onder Jansenholland voor de doelen beschreven in de privacyverklaring
 • Externe dienstverleners, die functies voor ons uitvoeren en diensten aan ons verlenen zoals ICT-dienstverleners, aanbieders van betalingsdiensten, platforms voor elektronische communicatiediensten en gegevensanalyse, leveringsdiensten, levering van informatietechnologie, marketingintelligence en andere services
 • Partners/zakelijke relaties; wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met vertrouwde zodat zij u de door gevraagde diensten kunnen verstrekken
 • Publieke en overheidsinstanties: indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, kunnen wij uw gegevens delen met toezichthouders.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?
Het is zeer belangrijk dat uw persoonlijke gegevens worden beveiligd. Wij zorgen er dan ook voor dat dit met uiterste nauwkeurigheid gebeurd.

Jansenholland neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

De volgende maatregelen worden in acht genomen:

 1. Op de pagina waar u uw persoonlijke gegevens verstrekt wordt gebruikt van beveiligde verbinden
 2. Als u gegevens per email verzend gebeurd dat via een beveiligde verbinding
 3. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies of het onrechtmatige verwerking ervan zoals (cyberaanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen u dan ook een passend beveiligingsniveau en deze wordt periodiek getoetst.
 4. Alle systemen waarin persoonlijke gegevens worden verwerkt zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde updates van alle andere belangrijke software, zoals die is uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Wij eisen ook van al onze dienstverleners dat zij gepaste maatregelingen treffen ten einde de bescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging van de door ons verstrekte persoonlijke gegevens voor de uitvoering van hun dienst.

Jansenholland is er van bewust dat er geen enkele gegevensoverdracht of opslagsysteem 100% veiligheidsgarantie biedt. Wanneer u het vermoeden heeft dat uw contact met ons of uw gegevens niet langer op een veilige manier worden verwerkt, raden wij u ten zeerste aan contact met ons op te nemen.

Rechtsgebied en overdracht over grenzen heen
Jansenholland kan al u persoonlijk gegevens opslaan en verwerken in het land waarin we gevestigd zijn of waar wij samenwerken met partners/zakelijke relaties. Wanneer u gebruikt maakt van de diensten en pagina’s van Jansenholland, stemt u ermee in dat uw gegevens mogelijk worden overgedragen naar landen buiten uw eigen land. In andere landen kunnen inzake gegevensbescherming andere regels gelden dan in uw eigen land.
Als u in een land woonachtig bent binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’), kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen, partners/zakelijke relaties in niet EER landen. Deze gegevens delen wij alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau.


Hoe worden Cookies gebruikt?

Hoe lang bewaard Jansenholland u gegevens?
Jansenholland zal niet langer dan noodzakelijk uw gegevens bewaren ten aanzien van het doeleinde waarvoor ze verzameld zijn. Jansenholland zal uw persoonlijke gegevens dan ook niet langer bewaren dan waarvoor ze verzameld zijn. Jansenholland zal in geval van wettelijke vereisten de gegevens voor een langere periode bewaren naar gelang de wettelijke vereisten dat ons oplegt.


Wat zijn uw rechten?
U heeft ten allen tijde het recht ons te vragen u persoonlijke gegevens ter inzage te verschaffen. U kunt ons tevens verzoeken om u persoonlijke gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verbeteren te verwijderen of af te schermen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Ten slotte kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens over te dragen, voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wanneer u voornoemd verzoek wilt indienen, vragen wij u contact met ons op te nemen via [email protected]
Bij uw verzoek graag vermelden wat u wilt laten wijzigen,  of verwijderen uit onze database/administratie of laat ons weten welke beperkingen er zijn op het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons. Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek ten uitvoer brengen.

Wenst u niet langer nieuwsbrieven te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de link die bij iedere nieuwsbrief onderaan de nieuwsbrief beschikbaar is.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Jansenholland kan deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aanpassen of wijzigen. Jansenholland raadt u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op onze website zodat u op de hoogte bent van wijzigingen of aanpassingen.

Wilt u contact met ons opnemen?
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Jansenholland.com
Engelseweg 227
5705 AE Helmond
Nederland
[email protected]

The maximum order quantity for this product is: