House of premium african fabrics

Vlisco Klassiekers: ontdek nu

Algemene voorwaarden

Jansen Holland

Jansenholland.com

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de online winkel van Jansenholland.com onderdeel van Jansen-Naninck B.V. (hierna genoemd “Jansenholland.com”) en op iedere overeenkomst die tot stand komt via haar site www.jansenholland.com

1.2 Deze voorwaarden kunnen door Jansenholland.com zonder voorafgaande kennisgeving per direct gewijzigd worden. Bij lopende bestelling blijven de voorwaarden die u tijdens het bestelproces accordeert, van kracht.

 

Artikel 2. Het aanbod en de overeenkomst

2.1 Door het plaatsen van een bestelling bij Jansenholland.com aanvaardt u de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden.

2.2 Ieder aanbod is vrijblijvend.

2.3 Jansenholland.com behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaande toestemming het aanbod te wijzigen.

2.4 Jansenholland.com behoudt zich het recht voor om leveringen naar bepaalde bestemmingen te weigeren.

2.5 Jansenholland.com behoudt zich het recht voor om bestellingen van specifieke personen/bedrijven te weigeren.

2.6 Vergissingen en fouten in het aanbod binden Jansenholland.com niet

 

Artikel 3. Prijzen en betalingscondities

3.1 Jansenholland.com behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaande toestemming prijzen te wijzigen. U betaalt de prijzen die gelden op het moment dat u uw bestelling bevestigt voorbehouden dat de artikelen op dat moment ook voorradig waren en uw betaling van het volledige aankoopbedrag binnen de gestelde termijn wordt ontvangen.

3.2 Alle prijzen zijn in Euro of in actuele valuta koers ten behoeve van uw voorkeur, zoals USD of GBP, voor de vooruitbetaling via een van de aangeboden betalingsmethoden. Het totale aankoopbedrag inclusief verzendkosten worden in het bestelproces weergegeven. BTW en eventuele overige belastingen en/of invoerrechten zijn inbegrepen tenzij anders weergegeven.

 

 

Artikel 4. De levering

4.1 De levering van uw bestelling vindt plaats volgens bezorgmethoden van Jansenholland.com nadat het volledige aankoopbedrag binnen de gestelde termijn is ontvangen.

4.2 Bestellingen kunnen niet aan postbusadressen worden geleverd. Jansenholland.com kan niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele gevolgen van vertragingen in de levering.

4.3 Indien een of meerdere producten van uw bestelling onverhoopt toch niet beschikbaar zijn, zullen we u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen. U kunt in dat geval substituut-artikel(en) opgeven of uw bestelling annuleren.

4.4 Jansenholland.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet voorradig zijn van artikelen.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendomsrecht van de artikelen in uw bestelling wordt overgedragen vanaf het moment dat uw betaling van het volledige aankoopbedrag wordt ontvangen.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient de intellectuele en industriële eigendomsrechten die berusten op de artikelen geleverd door jansenholland.com te allen tijde te respecteren.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht en klachten

7.1 U hebt de mogelijkheid om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 (veertien) werkdagen geteld vanaf de dag waarop u uw bestelling ontvangt.
Jansenholland.com zal uw aankoopbedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, terugbetalen. De kosten voor de retourzending en eventuele overige kosten die verband houden met het retourneren van uw bestelling, zijn voor uw rekening. Wij adviseren u om de retourzending te verzekeren voor diefstal/verlies. Indien u van uw herroepingsrecht gebruikt maakt, moeten de artikelen in originele staat zijn.

7.2 U bent gehouden de inhoud van uw bestelling direct bij aflevering te controleren. Indien u onverhoopt niet tevreden ben, kunt u binnen 14 (veertien) werkdagen per email aan [email protected] een klacht indienen. Indien de klacht gegrond blijkt, is het aan Jansenholland.com om het artikel(en) in kwestie te ruilen of om terugbetaling van het betreffende deel van het aankoopbedrag te doen. De directe kosten voor het retourneren van artikelen binnen de klachtenregeling zijn voor rekening van jansenholland.com. Eventuele overige directe en / of indirecte kosten gerelateerd hieraan kunnen niet op Jansenholland.com verhaald worden. Wij adviseren om de retourzending te verzekeren voor diefstal/verlies. De artikelen die u retourneert dienen in originele staat te zijn.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Jansenholland.com is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht

9.1 Alle rechtsverhoudingen tussen u en Jansenholland.com waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse Recht en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 10 Diversen

10.1 Jansenholland.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of fouten die optreden als gevolg van communicatie via internet en/of e-mail.

10.2 Jansenholland.com besteedt zeer veel aandacht aan de kwaliteit van het beeldmateriaal van de aangeboden artikelen. De technische beperkingen van kleurweergave op een beeldscherm kunnen tot gevolg hebben dat kleuren afwijken. Jansenholland.com kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheid in de waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen.

10.3 Indien u verhuist naar een nieuw adres dient u jansenholland.com daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Bestellingen worden afgeleverd op het laatst bekende afleveradres. Eventuele schade die veroorzaakt wordt door levering op een oud adres, kan niet op Jansenholland.com verhaald worden.

10.4 Productbeoordelingen vertegenwoordigen de persoonlijke opinie van bezoekers van deze site. Jansenholland.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de beoordelingen.

10.5 Jansenholland.com garandeert dat zij authentieke en merkauthentieke producten levert.

 

The maximum order quantity for this product is: